PROJECTE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Aquest curs 2018-19, iniciem un nou projecte de contaminació acústica

“MENYS SOROLL MILLOR”

L’objectiu principal d’aquest projecte, és prendre consciència que el soroll és un fenomen no desitjat, i que la continua exposició a nivells superiors als decibels recomanats pot produir problemes de salut.

Començarem el projecte el mes de febrer. Aquest durarà fins a final de curs i el treballarem la primera setmana de cada mes.

  • Presentarem el semàfor com a recurs d’indicador de volum adequat o no al menjador.
  • Dos alumnes voluntaris, anomenats “Guardians del silenci”, anotaran i faran un registre dels indicadors del semàfor.
  • Realitzarem activitats amb la finalitat de conscienciar sobre la importància de reduir el soroll.
  • Al final de cada setmana, farem la valoració del torn que ho ha fet millor, incentivant la bona predisposició dels alumnes.

Farem servir suports audiovisuals (biblioteca/aula d’estudi), àudios (altaveu), mesuradors de decibels (demanats al centre de recursos) i fitxes.

Anuncios