COM FUNCIONEM?

El servei del menjador està gestionat per la Direcció del Centre i el Consell Escolar a través de l’empresa contractada “ALIMENTACIÓN COMEDORES ESCOLARES S.L. (ALCOES)”, encarregada de les tasques de cuina i del servei de monitoratge.

 • ELABORACIÓ DELS MENÚS –  CUINA:

L’horari aproximat del funcionament de cuina és de 7h fins a 15h.

El menjar es cuinat, íntegrament, al centre.

S’elaboren uns 350 menús diaris.

La confecció i elaboració de menús la realitza el cuiner, tenint en compte les recomanacions dels especialistes, i, posteriorment, es revisat per un equip de dietistes de l’empresa IADIN. Juntament amb aquesta, adapten els menús d’al.lèrgies i intoleràncies.

 • SEGURETAT E HIGIENE A CUINA:

Rebem inspeccions periòdiques del Departament de Sanitat.

Seguim, rigorosament, el Pla APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crític), que inclou:

 1. Análisis bacteriològiques.
 2. Pla d’higiene i neteja.
 3. Desinfecció, desintectació i desratització.
 4. Evacuació escombraries.
 5. Realització de registres.
 • EQUIP DE MONITORATGE:

Equip amb experiència, titulat en el món del lleure i altres coneixements relacionats amb el món educatiu (pedagogia, psicopedagogia, mestres…).

Les funcions dels monitors/es són:

 1. Assegurar una correcta alimentació dels alumnes.
 2. Vetllar per la seguretat i benestar de l’alumne/a.
 3. Dinamitzar amb activitats l’estona de lleure.
 4. Mantenir l’ordre tant al menjador com en els patis i espais de menjador.
Anuncios